ORARI S.MESSE

FERIALE:
L. 18.30 Stellanda
M.  08.30 Stellanda; 18.30 S. Paolo
M. 09.00 S. Paolo; 18.30 Stellanda
G. 08.30 Stellanda; 18.30 S. Paolo
V. 08.30 S. Paolo; 18.30 Stellanda

FESTIVO:
S. 17.00 Stellanda – 18.30 S. Paolo
D. 08.30 / 11 / 18.00 a S. Paolo; 12.00 a Stellanda

ORARI UFFICI

La Segreteria parrocchiale (via don Mazzolari,9)
è aperta:

Lunedì  & Venerdì:   ore 16.00 – 19.00
Martedì & Giovedì:   ore 9.30 – 11.30
Mercoledì: chiusa
Tel. 02.930.96.90

La Segreteria dell’Oratorio
è aperta:

Martedì, Giovedì & Venerdì,
ore 16.30 – 18.30

ORARI CONFESSIONI

Sabato:
Ore 09,30 – 11,00 e ore 17,00 – 18,00:  S. Paolo
Ore 15,30 – 16,45:  S. Maria in Stellanda